Technika kanalizacyjna - sieci zewnętrzne

Oferujemy:

  • kanalizacja zewnętrzna
  • kanalizacja wewnętrzna
  • systemy drenarskie
  • systemy rur PE
  • studnie( betonowe, tworzywo)
  • odwodnienia i rynny
  • włazy drogowe
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków